ProtiPrúdu
Nezávislý internetový spravodaj

www.prop.sk
Tretí sektor- koho zastupuje II.

 

Prop vám v najbližšej aktualizácií prinesie zaujímavú faktografickú štúdiu, ktorú vypracovali spolupracovníci zo Slovenska, USA a Kanady. V štúdii sa vám budeme prihovárať ich vlastným jazykom, bez našich komentárov. Celá pochádza z materiálu spomínaných MVO a nadácií.

 

Poprevratové obdobie na Slovensku a ostatných krajinách východnej Európy prinieslo množstvo špecifík, medzi ktoré patria i mimovládne organizácie (MVO) alebo tzv. tretí sektor. (alebo tiež NGO - Non Govermental Organizations)

Úloha zahraničných spravodajských zložiek v nových satelitných krajinách západu sa vďaka MVO, ktoré čiastočne prevzali ich úlohu, značne znížila a preorientovala na iné pole pôsobnosti.
Samotná CIA má dlhú históriu miešania sa do financovania a manipulácie zahraničných mimovládynch organizácií. Tieto operácie si zvyčajne berú na mušku politické strany, odborové organizácie, obchodné organizácie, mladé a študentské organizácie, ženské skupiny a občianske združenia, náboženské komunity, profesionálne, intelektuálne a kultúrne zložky spoločnosti a verejné médiá. Používala elementy občianskej spoločnosti na infiltráciu, oslabenie a zničenie určitých organizácií a zmenu režimov.

Prostredníctvom veľkých amerických nadácií (NED, IRI, Freedom House, USAID...) sponzoruje preferované inštitúcie v zahraničí, ktoré napomáhajú plniť jej ciele.

Mimovládne organizácie pôsobia na Slovensku dosť dlho na to, aby sa dostali do povedomia občanov. Napriek tomu, že na Slovensku ich existuje niekoľko desaťtisíc, do popredia sa pretlačilo len niekoľko najznámejších. Paušálne tvrdenie o neexistencii občianskych združení, ktorých ciele skutočne vyjadrujú záujmy a potreby ľudí by bolo nesprávne. Avšak rovnako nesprávne by bolo i tvrdenie, že dopad týchto združení na verejný a spoločenský život je markantný. Opak je pravdou. Iniciatívy občanov, ktoré vznikli často ako posledný zúfalý výkrik v snahe riešiť svoje denno-denné problémy sú marginalizované a ich reálne ovplyvňovanie politického diania je prakticky nulové.

Verejnosť pozná len verejne proklamované ciele a zámery a častokrát si neuvedomuje, že všetky tie MVO, ktorým sa dostáva najviac priestoru sú financované zo zahraničia. Verejne proklamovanými cieľmi býva zväčša "budovanie demokracie", "občianskej spoločnosti", "obrana ľudských práv", "podpora reformných krokov", "ochrana prostredia", atď, atď.

Poskytujú granty, favorizujú svojich "demokratických" kandidátov a strany, ktoré finančne a inak podporujú. Len pred voľbami 2002 sa do tretieho sektora napríklad "nalialo" 100 miliónov korún, čo je obnos, ktorý môže volebné karty dramaticky zamiešať (a zamiešal) a aj vďaka ktorému sa im podarilo "napraviť" želanie voličov vo voľbách.

SDKÚ dostala napríklad od Sorosovej Otvorenej spoločnosti v roku pred voľbami 1998 - 20 miliónov korún, majetok Inštitútu pre verejné otázky je okolo 23 miliónov korún, Nadácia Charty 77 dostala napríklad grant od Otvorenej spoločnosti 1 200 000 korún, majetok bansko-bystrickej politickej nadácie, ktorá sa chce tváriť ako ekologická, Ekopolis činí 55 miliónov korún, darcami nadácie Pontis je napríklad Freedom House, US Steel, NED a Otvorená spoločnosť...
Mohli by sme tak pokračovať ďalej, správu si však môžete prečítať sami. Sústredili sme sa na MVO a nadácie, ktoré významným spôsobom zasahujú do diania na Slovensku, drvivá väčšina ktorých je platená Spojenými štátmi. Vyvstáva legitímna otázka: čo chcú za to späť? Už náhodné sledovanie ich činnosti odhalí viac než zrejmú odpoveď. Ich názorová a ideová platforma je až na kozmetické detaily identická s platformou ich amerických sponzorov.

Dozvieme sa stále opakujúce sa mená a známe tváre, ktoré sa nám mienkotvorne prihovárajú z obrazoviek televízie a novín a ktoré sedia v správnych radách naraz niekoľkých nadácií. Ich prienik do politiky po prevrate v roku 1989 bol agresívny a dnes prakticky neexistuje zahraničného alebo domáce spravodajstvo, ktoré by nebolo komentované ľuďmi zo spomínaných inštitúcií.

Občas sa nebolo ľahké dostať k informáciám o peňažných tokoch, darcoch a sponzoroch, preto chcem poďakovať ľudom, ktorí sa na štúdii podieľali z USA, Kanady a Slovenska.

_____________________________________

Roman
pokračovanie...

Späť na hlavnú stránku

Copyright ©2003, 2004, 2005 www.prop.sk. Všetky práva vyhradené. Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku. Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768

 

Sitemap