PROTIPRUDU.INFO :: INTERNETOVÝ SPRAVODAJ
 
 

Dohoda medzi OSN a NATO

rubrika: európa 2008

 

 

Koncom septembra a začiatkom októbra 2008 len veľmi málo medií  informovalo o dohode medzi OSN a NATO, ktorú mali podpísať generálny tajomník OSN, Ban Ki-Moon a generálny tajomník NATO Jaap de Hoop Scheffer.

«Financial Times Deutschland» hlásil 26. septembra, že o podrobnostiach bola dohodnutá prísna mlčanlivosť. Dohoda má «zjednodušiť spoluprácu v krízových situáciách, ako v Afganistane, alebo Kosove».

Dohoda bola do posledného momentu v rámci OSN kontroverzná. Ban Ki-Moon ju potom ale na nátlak Francúzska, USA a Veľkej Británie predsa podpísal.

A 9.októbra sa dalo čítať v anglickom vydaní RIA Novosti, že ruský minister zahraničia Sergej Lavrov je šokovaný touto dohodou. Dohoda bola podpísaná v tajnosti a bez konzultácie so všetkými členskými štátmi OSN.

Lavrov:

"Skôr ako sa podpíše takáto dohoda, jej kópie sa zasielajú členským štátom na vyjadrenie. V tomto prípade sa tak nestalo."

"Požiadali sme obe strany o vysvetlenie a čakali odpoveď a zároveň dôrazne varovali vedenie OSN pred uchovávaním tajomstva pri takomto type zmlúv..."

(zd) (zd2)

Rruský minister zahraničia sa informoval u generálneho tajomníka OSN a dostal len vyhýbavé odpovede.

Redakcia Zeit-Fragen má vraj text tejto dohody k dispozícii. Text má dátum 23. september a je podpísaný Ban Ki-Moonom a Jaap de Hoop Schefferom. Obaja generálni tajomníci vyzdvihli nielen doterajšiu „spoluprácu“, napríklad na Balkáne, alebo v Afganistane, ale dohodli sa aj pokračovaní a budovaní „spolupráce“. Už mesiac pred vrcholovým stretnutím OSN v septembri 2005, predložil vtedajší generálny tajomník NATO Jaap de Hoop Scheffer návrhy na kooperačnú dohodu medzi OSN a NATO.

Takto sa potvrdili veľké obavy kritikov ktorí za touto koncepciou nevidia nič iné, ako preformulovanú koncepciu «humanitárnych intervencií» NATO, s ktorou chcelo odôvodniť protiprávnu vojnu voči Juhoslávii spojenú so svojimi imperiálnymi zámermi – vojnu, ktorá stála tisícky ľudských životov, ktorá na desiatky rokov zničila civilnú infraštruktúru krajiny a veľké časti územia naveky radioaktívne zamorila.

Príznačný je termín podpisu. Tento sa hodí k výmene prezidentov v USA, k tomu už boli zrejme medzinárodne predom stanovené výhybky. Inak, ako ešte vládnuci prezident Bush a jeho ideológovia v pozadí, ktorí chceli svetovládu USA zriadiť pomimo OSN, plánuje tím poradcov nového prezidenta Obamu zapojenie OSN do svetovládnych plánov a tým aj grotesknú variantu koncepcie «Koalície ochotných».

Obama sám to naplnil rétorikou, keď v prejave pred berlínskym Víťazným stĺpom 24. júla povedal: «Teraz je ten čas, aby sa stavali nové mosty po celom svete, tak silné, ako tie, ktoré nás už spájajú ponad Atlantik. Teraz je ten čas sa spojiť, trvalou kooperáciou, silné inštitúcie, spoločné obete a globálny záväzok k pokroku, aby sme sa postavili k výzvam 21.storočia.»

Mnohé poukazuje na to, že skutočným cieľom pritom je zachovať všetkými prostriedkami nespravodlivú nadvládu Západu a predovšetkým USA nadvládu o ktorej hovorí najnovšia štúdia tajných služieb USA «Global Trends 2025: A Transformed World» (www.dni.gov/nic/NIC_2025_project.html) že jej hrozí úplný zánik.

Nemecký minister zahraničia Fischer v spravodajskom magazíne „Focus“ z 13. augusta o Obamových zámeroch povedal: «Jeho prejav v Berlíne bola priama reč.» Obama Európanom povedal: «So mnou sa bude v budúcnosti spoločne rozhodovať, a potom spoločne bojovať, a ak to bude nutné, aj spoločne zomierať.»

K Obamovým poradcom patria aj ideológovia «humanitárnych intervencií» ako Samantha Power. Poslanec CDU Willy Wimmer dokonca napísal v liste 17. novembra nemeckému ministrovi zahraničia Steinmaierovi, že personál okolo Obamu «sa vyníma ako kópia tých síl, ktoré nás vohnali do vojny s Juhosláviou […]».

Že sa Ban Ki-Moon sklonil tlaku vojnových mocností USA, Veľkej Británie a od čias Sarkozyho aj Francúzska, potvrdzujú obavy všetkých tých, ktorí u nového generálneho sekretára tušia závislosť na USA.

Toto však nemôže byť posledné slovo Spojených národov. Charta organizácie ju zaväzuje na medzinárodné právo: na rovnoprávnosť národov, na sebaurčovacie právo národov, na zákaz intervencie a predovšetkým na prikázanie mieru. Útočné vojny a imperiálne hegemonistické snahy sú podľa medzinárodného práva zločinom. Veľmi často od skončenia Studenej vojny sa nechala Bezpečnostná rada OSN a generálny tajomník tejto svetovej organizácie zapriahnuť do americkej káry. S prezidentom Obamom sa stalo toto nebezpečie ešte väčším. Svetové spoločenstvo to nesmie nechať nepovšimnuté. 

 


Roman, zdroje:

Geheimabkommen zwischen Uno und Nato kann nicht im Sinne der Weltgemeinschaft sein
http://www.zeit-fragen.ch/ausgaben/2008/nr48-vom-24112008/geheimabkommen
-zwischen-uno-und-nato-kann-nicht-im-sinne-der-weltgemeinschaft-sein/

Russia stunned by UN-NATO cooperation deal
http://en.rian.ru/russia/20081009/117635210.html

UN and NATO sign Secret Military Cooperation Agreement in Violation of UN Charter
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10503

 

Diskusia:

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.| 

 

Sitemap