PROTIPRUDU.INFO :: INTERNETOVÝ SPRAVODAJ
 
 

Pravda – maďarsko-britský denník s fašistickou minulosťou

rubrika: slovensko 2008

 

 

Citát z tlače: (odkaz na konci)
Premiér Robert Fico zaútočil na denník Pravda. Po otázke novinárky, ktorá sa týkala sociálnej politiky, ju vyzýval, aby sa vyjadrila k minulosti brata zakladateľa jej vlastníka – britskej spoločnosti Daily Mail and General Trust. Brat lorda Northcliffa, lord Rothermere pred vojnou sympatizoval s fašizmom.

„To je nonsens, aby sa denník Pravda odmietol vyjadriť ku konštatovaniam, ktoré boli zverejnené, že rodina, ktorá vlastní denník Pravda, sa v minulosti hlásila k Adolfovi Hitlerovi, posielala mu blahoprajné telegramy."
- Robert Fico

 

Ale po poriadku.
Vydavateľstvo Perex vlastnil podnikateľ Juraj Široký, ktorý sa ho rozhodol celé predať. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja našiel kupca pre svoj denník Pravda v jednom z najväčších mediálnych koncernov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Daily Mail and General Trust (DMGT). I keď cena, za akú divízia DMGT Northcliffe Perex kúpila, nebola oznámená, v mediálnych kruhoch sa odhadovala výška transakcie medzi 500 až 600 miliónmi korún. Mediálny dom patriaci štvrtému vikomtovi rodiny Rothemerovcov, lordovi Jonathanovi Harmsworthovi, je v Británii známy najmä svojím denníkom Daily Mail a nedeľníkom Mail on Sunday.

Keď sa dnes pozrieme do obchodného registra firmy Perex, zistíme, že je väčšinovo zastúpené Maďarmi s britským kapitálom. Perex má okrem denníka Pravda množstvo ďalších obchodných aktivít , napríklad Profesia.sk, Moment, Avízo, Autovia.sk a patrí k najsilnejším printovým domom na Slovensku.

Šéfom Perexu je dnes Oto Lanc, človek s neúplným vzdelaním, avšak správnym pôvodom. Centrum a vedenie printových aktivít spoločnosti Perex sa nachádza v Maďarsku a jeho šéf Oto Lanc je tam varený-pečený. Takýmto spôsobom sú na Slovensku vcelku legálne umlčované hlasy, ktoré nesúladia s názorom maďarských šéfov, či už v Maďarsku alebo Británii. Príkladom nie je len známe zmazanie troch národných blogov na pravda.sk, ale aj tvrdé cenzurovanie diskusného fóra o ktorom sme na ::prope písali viackrát.

Ako bolo spomenuté, 100 % akcií vydavateľstva Perex kúpila britská skupina Daily Mail and General Trust prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Northcliffe International. Majiteľom Nortcliffe je pán Rothermere, ktorého predok prežíval Trianon ako traumu a ktorý nabádal Hitlera k invázii Rumunska.

Zároveň silno podporoval revíziu Trianonu v prospech Maďarska a v roku 1927 mu bola dokonca ponúknutá maďarská koruna.. Okrem iného napísal napríklad: „Obnovte aspoň časť maďarských pôvodných hraníc, ktoré dnes patria Československu a Juhoslávii.“

 

Memoriál lorda Rothermera v Budapešti.

 

Napísal predslov ku knihe Tragédia Trianonu: volanie Maďarska po ľudskosti. Kampaň lorda Rothermerea v prospech mierovej revízie hraníc je jednou z významných kapitol maďarských revizionistických snáh. Zo zahranično-politického hľadiska akcia nepriniesla požadovaný úspech. Napriek tomu, jej veľký mediálny ohlas  zabezpečil širšiu propagáciu myšlienky revízie trianonskej mierovej zmluvy. Onedlho po začatí kampane sa ostrie Rothermerovho pera zameralo konkrétne na jeden štát – na Československo, ktoré označil za „neživotaschopný zlepenec a za pracháreň Európy“. Je len samozrejmé, že tieto útoky vyvolali reakciu aj na Slovensku, keďže išlo práve o odčlenenie časti jeho územia.

 


Lord Rothermere s Adolfom Hitlerom


Ako príklad úzkych vzťahov lorda Rothermera s Hitlerom uvádzam pár krátkych citácií z vtedajšej tlače a tiež osobnej korešpondencie.

Lord Rothermere, The Daily Mail (10. júl, 1933)
Vyzýva, mladých britských mužov, aby sa bližšie pozreli na pokrok, ktorý dosiahol nacistický režim v Nemecku. Nesmú sa nechať zviesť dezinterpretáciami svojich oponentov... (ktorí) začali ohováračskú kampaň o tzv. „nacistických zverstvách“, čo ktokoľvek, kto navštívil Nemecko uvidí, že ide len o izolované incidenty, ktoré sa stanú v národe tak veľkom ako je aj náš, ktoré však boli zveličené, aby vyvolali dojem, že nacistická vláda je krvavá tyrania.
Nemecký národ rapídne upadá pod nadvládou cudzích elementov. V posledných dňoch pred-Hitlerovho režimu bolo v Nemecku dvadsať krát viac židovských úradníkov ako pred vojnou. Medzinárodní Izraeliti sa dosadzovali do kľúčových pozícií v nemeckej administratíve. Traja nemeckí ministri mali priame vzťahy s tlačou, v každom prípade bola osoba zodpovedná za interpretáciu politiky verejnosti žid.


 Adolf Hitler, list Lordovi Rothermereovi (7.december, 1933)
Chcel by som vyjadri svoju úctu v mene nespočetného množstva Nemcov, ktorí ma považujú za svojho hovorcu, za Vašu múdru a užitočnú podporu politike, ktorá, ako všetci dúfame, prispeje k trvalému mieru v Európe. Práve tak ako sme my presvedčení, že sa musíme brániť proti útokom, odmietame akúkoľvek myšlienku o začatí vojny. Som presvedčený, že nikto  z tých, kto bojoval v zákopoch svetovej vojny, v ktorejkoľvek európskej krajine, si neželá ďalší konflikt.

Lord Rothermere, telegram  Adolfovi Hitlerovi (1. október, 1938)

Môj drahý furer
Každý v Anglicku je hlboko dojatý nekrvavým riešením československého problému. Ľudia sa neboja ani tak úpravy hraníc, ako hrozby možnej vojny a sprievodných masakrov. Frederick Veľký bol populárnou osobnosťou. Salutujem k Vašej hviezde, ktorá stúpa čoraz vyššie.Roman, podľa:
http://www.sme.sk/c/4010828/fico-opat-spominal-pravdu-a-hitlera.html
http://medialne.etrend.sk/tlac/clanok.php?clanok=5190
http://www.prop.sk/komentare12_07.html
http://www.populivox.sk/?page=clanok&id=598
http://www.sme.sk/c/2828716/Kratke-spravy.html
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/BUrothermere.htm
http://www.saske.sk/cas/3-2004/18Michela.html

Súvisiace:
Ohlas akcie lorda Rothermerea na Slovensku. Reakcie na revizionistickú kampaň v rokoch 1927 – 1928

Diskusia:

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.| 

 

Sitemap