:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Od  nyilašovcov ku maďarským gardám

rubrika: európa 2008

 

 

 

     Vznik maďarských gárd nie je nový jav, maďarské gardy pôsobili na  Slovensku už v roku 1848 a revolučné heslo  - Sloboda, rovnosť, bratstvo – maďarskí politici zneužili a Maďarské gardy obsadili na Slovensku napr. Záhorie, pozatýkali povstalcov. Na Hurbana, Hodžu a Štúra bola vypísaná odmena 100 zlatých. Pred farou v Hlbokom stála šibenica. Maďarskí  gardisti obesili Pavla Svatíka, Františka Kapitána a Juraja Langsfelda. Janka Kráľa deportovali zo Šiah do Pešti, kde ho súd  (bez procesu ) odsúdil na smrť. Čáčovského richtára Martina Bartoňa obesili  len preto, že uňho  našli Hurbanovu proklamáciu.

Spolu s ním obesili aj Vojtecha Bemerta.  Maďarskí gardisti vypálili viaceré dediny napr. Lubinu. Gustáv Zechenter-Laskomerský vo svojich pamätiach spomína, ako zachránil pred smrťou maďarského honvéda a o týždeň ho videl, ako drasticky popravoval slovenského povstalca. Slováci nemajú dobré skúsenosti s maďarskými gardami, preto sa s obavou pozerajú na ich formovanie  v susednom Maďarsku a na to, že nosia znaky šípových krížov.

     Šípové kríže ( po maďarsky Nyilaskeresztes Párt-Hungarista Mozgalom), hovorovo nyilašovci, bola maďarská fanatická katolícka a fašistická politická strana, ktorú založil roku 1935 Ferenc Szálasi (1897 – 1946) údajne narodený v Košiciach, popravený  v roku 1946. Bol zakladateľ hnutia Hungaristov a ich vodca. Šípové kríže boli organizované výlučne podľa vzoru NSDAP. Hlavným cieľom strany bolo vyvraždiť všetkých živých Židov.

     Z pravej strany napadol Horthyho režim, a preto ho v r. 1937, potom 1938 a 1940 uväznili. V októbri 1944 pomocou Nemcov sa dostal k moci. Nyilasi  /strana Šípových krížov/ do konca vojny zostali verní nemeckým nacistom. Za ich panovania mnoho židov zomrelo. Svoje obete popravovali do Dunaja, hovorí sa že Dunaj bol sfarbený do červena. Na uvedomenie si nebezpečenstva uvádzame pesničku, ktorá bola ich hymnou.

„Éljen a Szálasi meg a Hitler, mert a zsidóknak itt helyük nincsen .....“
(Nech žije Szálasi a tiež Hitler, pretože tu miesto pre židov niet ....)
Je počudovaniahodné, ako židia na Slovensku a v Maďarsku inak veľmi citliví na závany určitých prejavov v Slovenskej republike formovanie maďarských gárd mlčky prehliadajú.

 

 

Ferenc  Szálasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rôzne podoby znaku  Nyilašovcov

 

 

Nosenie nyislašovského znaku je zrejme módnou záležitosťou v Maďarsku

 

 

 

 

 

 

Štylizovaný nyilašovský znak

 

 

 

 

 

 

 

Znak JOBBIKu, asi nová podoba historickej turecko-maďarskej kolaborácie?

 

 

 

Nemecké znaky NSDAP, ideové vzory nyilašovsko jobbikovských uniforiem.

 

 


Gašpar Štvrtný
Foto: Zdroj internet

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.| 

 

Sitemap