:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Nadácie v roku 2004
_____________________________________________

(Doplnenie správy Kto za koho kope)

Šesť nadácií, ktoré v našom prehľade uvádzame má majetok viac ako štvrť miliardy korún, z nie celkom jasných, väčšinou zahraničných zdrojov, získali príjmy 173 miliónov Sk a rozdelili v súlade so záujmami svojich sponzorov spolu 136 miliónov Sk.

 

Majetok
mil. Sk

Príjmy
mil.Sk
Poskytnuté granty
mil. SK

1. Nadácia na podporu občianskych aktivít
Bratislava
Riaditeľka: Katarína Vajdová

84,4 30,6 23,7

2. Nadácia otvorenej spoločnosti
Bratislava
Výkonná riaditeľka: Alena Pániková

66,6 88,1 68,1

3. Nadácia Ekopolis
Banská Bystrica
Riaditeľ: Peter Medveď

50,9 22,2 15,2

4. Nadácia Pontis
Bratislava
Výkonná riaditeľka: Lenka Surotchak

29,4 25,6 22,8

5. Vzdelávacia Nadácia Jana Husa
Bratislava
Riaditeľka: Eva Havelková

16,1 3,7 2,6

6. Nadácia Milana Šimečku
Bratislava
Riaditeľ: Laco Oravec

8,8 3,3 3,7

Majetok Nadácie Pontis vzrástol v roku 2004 o neuveriteľných 198 %. Majetok Nadácie na podporu občianskych aktivít vzrástol o 42 %.

Príjmy z 2 % dane z príjmov, ktoré týmto nadáciám poukázali fyzické a právnické osoby sú všeobecne veľmi malé. Zrejme tieto nadácie nemajú na Slovensku podporu. Výnimkou je nadácia Pontis, ktorá z tohto zdroja získala prekvapujúcich 19,9 mil. Sk. To znamená, že daň, z ktorej boli 2 % odvedené bola jedna miliarda korún. Takúto daňovú povinnosť má podnik alebo podniky so ziskom 5 miliárd korún. Na Slovensku je takýchto podnikov málo a všetky majú cudzích vlastníkov. Bolo by zaujímavé vedieť, ktorá firma bola taká štedrá. Zahraničie má zrejme záujem aby nadácia Pontis prosperovala. Koho záujmy nadácia Pontis presadzuje je zrejmé keď si uvedomíme, že táto nadácia dlhodobo pracuje na "demokratizácii" v Bielorusku. Na tento účel vynaložila nadácia v sledovanom roku 2,5 milióna Sk, je to najväčšia výdavková položka v tejto oblasti aktivít. Inak povedané pripravuje prevrat v tejto krajine za tichej podpory nášho ministerstva zahraničných vecí a súkromných firiem.

Najvyššie príjmy mala v minulom roku smutne známa Nadácia otvorenej spoločnosti amerického burzového špekulanta Georgea Sorosa vo výške 88,1 mil. Sk. Prakticky všetko zo zahraničia. Táto nadácia poskytla pozorne selektovaným subjektom dary vo výške 68,1 mil. Sk.

Značnú časť svojich prostriedkov darovali tieto nadácie zrejme organizáciám ako Ľudia proti rasizmu, alebo občianskemu združeniu Slobodná voľba, ktorého verejne proklamovaným cieľom je legalizácia marihuany. Presné financovanie organizácie LPR je nielen netransparentné, ale nemožné zistiť. Slobodnú voľbu vedie notorický Laco Durkovič, profesionálny "dobrovoľný aktivista" známy zo združenia Ľudia proti rasizmu. Tu sa kruh uzatvára. Je zaujímavé, že Slobodná voľba, občianske združenie propagujúce narkotikum je oficiálne zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR. Zrejme v úplnom súlade s našími zákonmi.

Prekvapujúco vysokú časť prostriedkov získaných týmito nadáciami ide na ich správu, hlavne na mzdy dobre plateným aktivistom a na rozšafné cestovanie po svete.Napríklad Nadácia otvorenej spoločnosti spotrebovala na svoju správu, na štáb platených úradníkov 19,5 milióna korún, čo je viac ako 22 % ich celkových príjmov. Je to suma, ktorá stačí na prevádzku stredne veľkej firmy s desiatkami produktívnych zamestnancov vytvárajúcej hodnoty pre spoločnosť.

V podpore týchto nadácií nemôže chýbať americká "dobročinná organizácia" NED, The National Endowment for Democracy. Okrem nadácií bohato podporuje aj IVO, Inštitút pre verejné otázky v Bratislave. Jeho riaditeľ Grigorij Mesežnikov napríklad dostal na rok 2006 štipendium v USA. Bude tam od marca do júla 2006, spolu päť mesiacov. Podla oficiálneho vyjadrenia NED bude študovať ako majú mimovoádne organizácie ovplyvňovať politiku a ako to, čo sa naučí použije na Slovensku "apply the lessons he learns to Slovakia" ako hovorí správa NED. Máme sa na čo tešiť. Dúfame, že sa medzičasom naučí aj po slovensky.

Je najvyšší čas aby bol na Slovensku prijatý zákon, ktorý prinúti tieto nadácie a rôzne podivné občianske združenia financované zo zahraničia zverejniť zdroje svojich príjmov a ich výšku a zároveň zverejniť na aké účely sú tieto milióny korún používané. Podobný zákon ako je v USA zákon Foreign Agents Registration Act, známy zákon FARA - Zákon na registráciu zahraničných agentov. Podľa tohto zákona sa každá organizácia, ktorá dostáva na svoje aktivity peniaze zo zahraničia musí registrovať a pravidelne každého pol roka podávať hlásenie o svojich aktivitách. Zákon tiež vyžaduje, aby informačné materiály boli zreteľne označené, že tieto informácie poskytujú zástupcovia v mene zahraničného príkazcu. V prípade porušenia tohto zákona nasledujú rýchle a tvrdé postihy.

Finančné prostriedky, ktoré takéto organizácie zo zahraničia dostávajú a následne svojvoľne rozdeľujú, musia byť pod striktnou kontrolou verejnosti.

Slovenský zákon žiada aby 2 % z daní boli použité len na účely definované zákonom a aby prijímateľ uverejnil v Obchodnom vestníku na aký účel menovite boli peniaze použité. Inak sa musia vrátiť do štátneho rozpočtu. Rovnaké pravidlá zverejňovania a použitia by mali platiť pre všetky finančné prostriedky, ktoré dostávajú rôzne nadácie a občianske združenia zo zahraničia aby občania vedeli kto tieto aktivity financuje a na aký účel sú milióny dolárov zo zahraničia používané. Na Slovensku potrebujeme rovnaký zákon ako je americký Foreign Agent Registration Act.

_____________________________________________

www.prop.sk

Diskusia:

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.| 

 

Sitemap