PROTIPRUDU.INFO :: INTERNETOVÝ SPRAVODAJ
 
 

Bývalý Havlov poradca: "My sme ich mali vyviezť prví..."

rubrika: slovensko 2008

 

 

Úryvky z knihy Miloša Žiaka: Jewropean, ktorá je prerozprávaním spomienok autorovho strýka Oskara na povojnové roky.

skupinka, foto: SMEZľava doprava:
Ján Mojžiš - bývalý šéf Najvyšieho bezpečnostného úradu
Miloš Žiak - bývalý Havlov poradca, predseda izraelskej obchodnej komory na Slovensku a člen predstavenstva (poisťovne) VSP Tatry a údajne tiež člen izraelskej služby Mosad
Martin M. Šimečka - bývalý šéfredaktor denníka SME, na plese denníka SME

 

Podľa Černého bol Slánský stalinista i sionista súčasne, i keď sionista nie v zmysle konšpiračnom, ako Černý zdôraznil, ale v zmysle, ktorý Černý pomenoval "politikou internacionálnej vzájomnosti židovskej."
str. 11-12

V rokoch 1945 až 1948 sa na vysokých straníckych postoch okrem Rudolfa Slánského, generálneho tajomníka ÚVKSČ, ocitli Otto Fischl, od roku 1945 vedúci hospodárskeho oddelenia ÚVKSČ, a Fridrich Geminder, od roku 1946 vedúci medzinárodného oddelenia ÚVKSČ. Viacerí židia sa prepracovali do vedúcich funkcií na ministerstve zahraničného obchodu  a v spravodajských službách. Práve rezort vnútra vrátane spravodajských služieb komunisti a ich sympatizanti už pred februárom 1948 celkom ovládli. A to ešte nespomínam rozmiestnenie židov v kontrolných orgánoch ÚVKSČ a na vedúcich postoch nižších, najmä krajských stupňov straníckej hierarchie, kde nezriedka zastávali posty krajských tajomníkov, či získali kľúčové vnútrostranícke funkcie.
str. 13

Priezviská si židia na Slovensku menili po druhej svetovej vojne rôzne. Weiss sa zmenil na Belanského, Stern si pripísal mäkčeň na prvé písmeno, aby sa aspoň tým priblížil slovenskej gramatike, Kraus prešmyčkou urobil z priezviska Karas, Rosenfeld si zmenil priezvisko na Rozehnal, Goldberg začal žiť na árijské papiere,, ako sa tomu s príchuťou čierneho humoru hovorilo, čiže si ponechal meno, pod ktorým sa v čase prenasledovania za pomoci sfalšovaných dokladov ukrýval. Grun si dokonca v priebehu roka menil priezvisko dvakrát, najskôr Bryndza a vzápätí Kalinčiak.

Za 55 rokov svojho dospelého života si strýko Oskar úprimne osvojil množstvo rozmanitých, často protichodných postojov. Ako poslucháč prvého ročníka histórie... bol najskôr  presvedčený politický neutrál, vyznávač objektivistických prístupov. Po prijatí protižidovských rasových zákonov... sa z neho vyvinul ľavicovo orientovaný antifašista, vzápätí zapálený komunista. Po oslobodení Československa Červenou armádou presvedčený stalinista. Vrchol svojej mladíckej kariéry zavŕšil v rokoch 1949 - 1951 ako politický pracovník ÚVKSČ. Začiatkom šesťdesiatych rokov sa postavil do čela reformného prúdu v komunistickej strane. ...Po páde československého, takzvaného reálneho socializmu v novembri 1989 sa stal sociálnym demokratom a tesne pred smrťou... vyjadroval principiálnu averziu voči komunistom i komunistickému hnutiu.
str.41

Medzi komunistami mal Pories a aj iní židia už pred vojnou veľmi silné postavenie.
str. 57

"Oskar, vieš, kde sme urobili najväčšiu chybu? Slováci nás vyviezli, lebo boli rýchlejší ako my. My sme ich mali vyviezť prví a všetko mohlo byť inak."
str. 59

Do kotla v našej vízii padali národy, a z kotla vychádzali internacionalisti, zbavení predsudkov a iných zvrhlých nánosov minulosti.
str. 60

...politickú špičku komunistickej strany tvorili v tom čase židia, ktorí chceli byť verejnosťou videní ako internacionalisti, teda tí, ktorí nerobili rozdiely medzi židmi a nežidmi. Nechceli vyzerať ako židovskí nacionalisti... Komunistická strana začala zvonka čoraz viac vyzerať ako židovská kile, čo nás politicky znevýhodňovalo. Tak sa na Slovensku voľby skutočne nedali vyhrať. A keď sme našim dohovárali , aby aspoň do volieb  držali hubu, že ak voľby vyhráme, budeme to potom spoločne riešiť - mal si vidieť tú reakciu.
str. 73

Začalo sa to už v máji, v mesiaci volieb. Volebná atmosféra primerane radikalizoval situáciu. Nálady sa zradikalizovali aj u nás, vo Zväze partizánov. Jedna skupina partizánov začala vykrikovať, že stále sa riešia iba židia, ale nikto neberie ohľad na ich zásluhy v odboji. Že za  nezištné nasadenie vlastného života pre vlasť nikto nič nedostal, sú pomaly odstrkovaní a vytláčaní z verejného života na okraj, že to tak nenechajú. A potom sa to stalo. V dusnej atmosfére volebného boja sa zišli v Bratislave partizáni na veľkú manifestáciu. Skupiny partizánov tiahli od hlavnej stanice dolu mestom na Hviezdoslavovo námestie, kde bol sekretariát Zväzu partizánov. Najskôr spievali partizánske piesne, jednoducho z radosti, že sa opäť stretli - a mnohí z nich sa skutočne videli prvýkrát od skončenia vojny, teda takmer po roku.... Partizáni boli aj nekomunisti, aj antikomunisti, aj veriaci kresťania, popri židoch, aj antisemiti...Potom prehovoril jeden bývalý ľudák... Jeho prejav nabral protižidovský akcent, i keď sa ďalej tváril akože triedne. Pamätám sa, akoby to bolo dnes. Kričal: Starí vykorisťovatelia sa vracajú k svojim válovom.  Včera sa menoval Akerman, či Sternfeld, dnes a menuje Oráč či Hviezdoslav....
str. 76

Pri budovaní štátnobezpečnostnej zložky nechýbali, prirodzene, tak ako nikde, ani židia.
str. 80

Pokiaľ išlo o vrcholných predstaviteľov slovenského fašistického štátu, prezidenta Tisa a ministra vnútra Macha, všeobecne medzi židmi kolovalo heslo:"Tisa obesiť raz, Macha dvakrát."
str. 82

V priebehu roka a pol sa slovenská verejnosť premenila na objekt tých najrôznejších dezinformačných a propagandistických kampaní, manipulácií, kompromitácií, provokácií... Komunisti postupovali dynamicky, bez škrupúľ, ničoho sa neštítili.
str. 85

Práve v tejto skupine bol súdený popri Valáškovi, Balážovi a Horskom i strýko Šimon, v čase zatknutia vysoký dôstojník Krajského veliteľstva Štátnej bezpečnosti v Bratislave, ale aj ´další židia - Glaser, v čase zatknutia veliteľ vyšetrovacieho  oddelenia Krajského veliteľstva Štátnej bezpečnosti v Bratislave, Kraus, zástupca veliteľa operatívneho oddelenia Krajského veliteľstva Štátnej bezpečnosti v Braislave a Matej Bél, za slobodna Moriv Blumenfeld, veliteľ spravodajského odboru ministerstva vnútra. Všetci boli odsúdení za organizovanie a napomáhanie sionistickému sprisahaniu.
str. 104

Moje útrapy z asimilácie ma nakoniec priviedli po desaťročiach k definitívnemu poznaniu: slovenský gardista so slovenským komunistom si budú vždy bližší, ako slovenský žid so Slovákom. Tak to bolo a tak to bude.
str. 117

...v decembri 1952 bolo v Prahe popravených jedenásť zo štrnástich odsúdených na čele s bývalým generálnym tajomníkom ÚVKSČ Rudolfom Slánským. Medzi popravenými bol jediný Slovák.
str. 119

Na čele reformného pohybu (1968) bolo opäť vidieť nemálo židov vystrkovať hlavy. Či už išlo o oblasť politiky, ekonomiky, ale najmä kultúry.
str. 150

Oba ľavicovo orientované  pohyby, i v rozvinutých západných demokraciách i v podmienkach monopolu komunistickej moci, mali okrem boja za oslobodenie odcudzeného indivídua ďalšiu spoločnú črtu - na Západe i v Československu boli v ich vedení zastúpení v nemalom počte ľavicovo orientovaní židia.
str. 151

Krátko pre smrťou ma pristihol ako v kníhkupectve neďaleko kile v tichosti listujem v akejsi knihe. Nečujne ku mne odzadu pristúpil, aby mi nazrel cez plece, čo čítam. Mal som práve otvorenú knihu jedného ľudáckeho politika. Takýchto kníh sa za necelé tri roky vyrojilo na svetlo sveta nepreberné množstvo. Odrazu mi polohlasom povedal do ucha: "nemali sme ich po vojne šanovať. Mali sme ich všetkých obesiť..."
str. 157

"Pamätaj, skutočnou vlasťou žida je zasa len iný žid..."
str. 158

 


Miloš Žiak: Jewropean, vydavateľstvo Kaligram  2004
Autor bol v novembri 1989 členom Koordinačného výboru Verejnosti proti násiliu. V rokoch 1990-1993 člen prezídia Ústredného výboru zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. V októbri 1991 spolu s manželkou (sestrou politológa Mesežnikova) zakladateľ bratislavskej pobočky Tolerancia medzinárodnej židovskej organizácie B´nai B´rith. Od marca 1991 do rozdelenia republiky bol poradcom prezidenta Havla.

Súvisiace:
Miloš Žiak: Mzáci studenej vojny
Skupinka
Kto za koho kope

Diskusia:

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.| 

 

Sitemap