:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Mizantropia maskovaná filantropiou

Rubrika: Slovensko 2007

 

 

 

Citeľný pokles finančných tokov do tretieho sektora a stoviek mimovládnych organizácií v celej východnej Európe si vyžadoval zmenu prístupu  a nevyhnutnosť zmeny ich organizácie smerom k využívaniu zdrojov vlastných. Keďže voliči „konsolidovaných demokracií“ nepotrebujú usmerňovanie, finančné toky zo zahraničia sa na Slovensku oproti roku 1998, kedy zaznamenali svoj zenit, značne zmenšili. Priority sponzorov sa  presunuli  ďalej na východ, bližšie k ruským hraniciam (Ukrajina, Gruzínsko, pobaltské republiky...). 

Na prope sme niekoľkokrát uviedli, že  mimovládne organizácie dostali len na predvolebnú kampaň v roku 1998 sumu 100 000 000 (sto miliónov korún) od svojich, väčšinou amerických, sponzorov, čo je suma, ktorá dokáže do značnej miery zvrátiť volebný proces želaným sspôsobom. Voľby v roku 1998, ako všetci vieme, aj želaným spôsobom dopadli. Táto suma nezahŕňa ďalšie celoročné aktivity MVO, ani konkrétne príspevky politickým stranám. (napr. Dzurindova SDKÚ dostala peňažný dar od Sorosa vo výške 20 000 000 korún. Zoznam kto koľko dostal si môžete prečítať v správe Kto za koho kope)

V rámci EÚ bolo  vymyslených množstvo programov a grantov, ktorých cieľom bolo nasmerovať MVO smerom k  vlastnej udržateľnosti. (napríklad grant EÚ pre tie MVO, ktoré dokážu vygenerovať určité percento zdrojov od sponzorov) Tento spôsob sa do značnej miery ukázal ako iluzórny, keďže tretí sektor si zvykol na bohaté finančné dotácie za plnenie presne nalinkovaných programov svojich donorov (zoznam donorov uvádza správa Kto za koho kope, odkaz na konci článku) a o generovanie zdrojov na pokrytie svojich aktivít sa nemusel starať.

A práve tu prišla  iniciatíva Sorosovej Open society  na udržanie existencie nikým nevolených a  samozvaných organizácií tretieho sektora s programom Fórum donorov v rámci ktorého je realizovaný napríklad Top firemný filantrop, ktorý sa uskutočňuje v takmer všetkých krajinách východnej Európy. O čo v ňom ide? O nič iné, ako o odpočítateľné darcovské príspevky veľkých firiem organizáciám tretieho sektora. Do projektu sa môže zapojiť každá firma, ktorá podporuje verejne prospešné projekty. Kto rozhoduje, ktoré projekty spĺňajú kritériá verejnej prospešnosti  a kto celý program zastrešuje nenechá nikoho na pochybách o povahe tejto iniciatívy:

“Fórum donorov je asociácia popredných organizácií, ktoré poskytujú granty tretím osobám.
V roku 1996 Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia pre občiansku spoločnosť, Nadácia na podporu občianskych aktivit…iniciovali vznik neformálnej platformy Fóra donorov.  Fórum donorov bolo v roku 2000 oficiálne zaregistrované ako záujmové združenie právnických osôb. Pri Fóre donorov sa v roku 2006 vyprofiloval Klub firemných darcov, ktorý je prestížnym zoskupením firiem podnikajúcich v Slovenskej republike a venujúcich sa firemnej filantropii. Všetky firmy združené v Klube majú skúsenosti v oblasti transparentného a systematického darcovstva. Poslaním Fóra donorov rozvoj slovenského mimovládneho neziskového sektora, posilnenie postavenia donorov, podpora a presadzovanie myšlienky zodpovedného darcovstva a filantropie v Slovenskej republike, ako aj aktívna spolupráca a výmena informácií s organizáciami podobného zamerania na medzinárodnej úrovni....“ (citát zo stránky donorsforum.sk)

Medzi popredných partnerov a členov patrí  German Marshall Fund of the United States, Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v SR, Nadácia Ekopolis a Centrum pre filantropiu - ETP n.o., Freedom House Slovakia, Nadácia otvorenej spoločnosti, nadácia Pontis...

Zo správy o stave slovenských nadácií z roku 2005 jasne vyplýva že tu nejde o živoriace občianske združenia, ale multimiliónové think-tanky, ktorých jediných a výsostným cieľom je ovplyvňovať politické dianie na Slovensku, tvorbu zákonov, aktívne vstupovať do politického boja, ovplyvňovať verejnú mienku  podľa želania svojich sponzorov.

Na základe správy, ktorú je možné si prečítať na ich stránke predstavovali   príjmy slovenských nadácií v roku 2005  sumu  1 137 980 143 Sk. (viac ako jedna miliarda) a v porovnaní s rokom 2004 stúpli tieto príjmy  o 58 927 578 Sk. (takmer 59 miliónov korún)

Vzletné frázy z webových stránok tejto a podobných organizácií nám veľa o ich povahe neprezradia. Po prevrate r. 89 bolo nevyhnutné udržať si kontrolu dobytých území. Neudialo sa tak zbraňou, boli použité metódy ďaleko sofistikovanejšie so vzletným názvom „občianska spoločnosť.“  Tvorcovia občianskej spoločnosti (okrem množstva marginálnych a úplne bezvýznamných združení skutočne založených radovými občanmi, ktorých účelom je viac-menej zakryť aktivity veľkých hráčov)  sa stali niekoľko nátlakových organizácií s multi-miliónovými rozpočtami. Tento „ngoizmus“ (od slova NGO – Non govermenal orgnizations) ako ho nazval český prezident Klaus nabral  fenomenálne rozmery a dnes prakticky neexistuje oblasť verejného života, do ktorej by mimovládne organizácie nezasahovali.
Samé sa povýšili na zástupcov verejnosti napriek tomu, že verejnosť nielenže nezastupujú, ale často konajú  proti jej záujmom. V mnohých prípadoch sa stali konzultantom na úrovni vlád, ktorých členovia napriek tomu, že si uvedomujú ich nulovú voličskú podporu, vstupujú s nimi do dialógu. Vazalom nie je bohužiaľ dovolené konať inak.

Na tento druh choroby deformovanej demokracie  však existuje jednoduchý liek – ktorý paradoxne vynašli tí, ktorí sa stali najväčšími šíriteľmi „občianskej spoločnosti“ – Spojené štáty americké. Tým liekom je zákon, ktorý by jasne definoval a vymedzoval tie MVO, ktoré dostávajú peniaze zo zahraničia, aby verejnosť a zákonodárci vedeli zdroj informácií ktorých cieľom je ovplyvniť verejnú mienku a zákony a zároveň zdroj týchto informácií a teda koho záujmy MVO zastupujú.

V USA sa podobný zákon nazýva FARA a napriek jeho tamojšej bezzubosti by bolo  možné ho úspešne využiť v našich podmienkach. Už samotné jeho iniciovanie by však naštartovalo ohromný krik, demarše, rezolúcie o ohrození demokracie napriek tomu, že je to súčasný stav, ktorý demokraciu deformuje. Mohlo by sa totiž stať, žeby ľud vyjadril svoju skutočnú vôľu v skutočných slobodných voľbách a to predsa ešte žiaden vládca v dejinách na svojich dobytých územiach nedopustil.

 


Roman
Zdroje:
http://www.donorsforum.sk//index.html
http://www.donorsforum.sk//dokumenty/sprava_%20o_%20stave_%20slov_nadacii_2005.pdf

Súvisiace:
analýza Kto za koho kope ...a ďalšie články uvádzané v analýze

Diskusia:

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.| 

 

Sitemap