PROTIPRUDU.INFO :: INTERNETOVÝ SPRAVODAJ
 
 

Kto kontroluje NATO?

Rubrika: bez prekladu 2008

 

 

 

Chorvátsko a Albánsko, najchudobnejšiu krajinu v Európe, pozval bukurešťský summit NATO, aby rozšírili počet tohto najsilnejšieho a najrozporuplnejšieho vojenského paktu na svete, na 28 členov. Očakáva sa, že sa nimi stanú na budúci rok, keď Severoatlantická aliancia oslávi 60 rokov svojej existencie.

Vývoj v tejto medzivládnej aliancii, ktorý kontroluje a riadi najmä Washington s Londýnom, potvrdzuje, že z pôvodne obranného paktu voči Sovietskemu zväzu, sa stal pakt bez jasnej spoločnej vojenskej doktríny a menovania spoločného nepriateľa. Za posledných desať rokov jeho politika „prevencie, útoku a šírenia mieru, bezpečnosti a spolupráce" najmä v Európe hrubo a niekoľkokrát porušila nielen medzinárodné právo, ale najmä Chartu OSN, na ktorú sa tak odvoláva v preambule svojej Severoatlantickej zmluve. V nej sa stále píše: „Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoju vôľu žiť v mieri so všetkými národmi a so všetkými vládami. Sú rozhodnuté chrániť slobodu, spoločné dedičstvo a civilizáciu svojich národov, ktoré sa zakladajú na princípoch demokracie, slobody jednotlivca a zákonnosti."

V tej istej preambule sa stále píše aj toto: „(Zmluvné strany) sa usilujú podporovať stabilitu a prosperitu v severoatlantickej oblasti." Ak vychádzame z tejto konštatácie, tak okrem Češka, Maďarska, Poľska, Slovenska, Slovinska, Lotyšska, Litvy, Estón­ska, Grécka, Turecka, Bulharska, Rumunska, budú aj Chorvátsko a Albánsko (14 štátov) „makať" na severoatlantickú oblasť, jej blahobyt a bezpečnosť, v ktorej však nepochopiteľne chýba Mexiko...

Ťažko možno uveriť tomu, že by tak vzdelané a sofistikované mozgové pozadie stratégov NATO „zabudlo" vyškrtnúť túto konštatáciu po páde Berlínskeho múru. Takže, ako nás to neustále učia právnici, „neomylní" politológovia a bezpečnostní analytici, platí to, čo je na papieri. A nie to, čo hovorí logika, čo ľudia cítia v srdci a v duši, keď na uliciach demonštrujú s heslami „Fuck NATO, fuck USA." Alebo to, keď ľudia napríklad naivne zbierajú podpisy za vyhlásenie referenda o vstupe krajiny do NATO, ako sa to teraz deje v Chorvátsku...

V prípade rozširovania NATO však nerozhodujú voliči a ich názory, ale vlády a parlamenty. A politické špičky štátov, ktorých vplyv na európsku a svetovú politiku je porovnateľný s neexistujúcim hnutím odporu voči Hitlerovi v čase, keď pán Neville Chamberlain podpisoval Mníchovskú dohodu, aby údajne zachránil mierv Európe, to pochopili jasne a zrozumiteľne: medzi riadkami sa oplatí čítať iba bonitu výhod a osobného prospechu, nájsť politických a bezpečnostných analytikov, aby za grant či iné finančné dary „správne" vysvetlili občanom zmysel kolektívnej bezpečnosti a ochrany hodnôt euroatlantickej civilizácie. Len tak na okraj - sú to hodnoty riadenej a kontrolovanej demokracie? Alebo hodnoty absolútnej demokracie a ekonomickej slobody? Alebo sú to hodnoty iné, ako vo Švédsku, Rakúsku, Fínsku a vo Švajčiarsku, ktoré nie sú členmi tohto paktu?

V článku 1 sa píše: „Zmluvné strany sa zaväzujú v zhode s ustanoveniami Charty Organizácie Spojených národov riešiť každý medzinárodný spor, ktorého účastníkmi sa môžu stať, mierovými prostriedkami takým spôsobom, že nebude ohrozený medzinárodný mier a bezpečnosť ani spravodlivosť a zdr­žať sa vo svojich medzinárodných vzťahoch hrozby silou alebo použitia sily akýmkoľvek spôsobom nezlučiteľným s cieľmi Organizácie Spojených národov." Pekne napísané. Ale je to naozaj tak aj v praktickom živote?

Zamyslime sa aj nad článkom 5, ktorý s našou otázkou súvisí: „Zmluvné strany sa dohodli, že ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým z nich v Európe alebo v Severnej Amerike sa bude posudzovať ako útok proti všetkým. A na základe toho sa zhodli, že ak nastane takýto ozbrojený útok, každá z nich, uplatňujúc právo na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu, priznané podľa článku 51 Charty Organizácie Spojených národov, poskytne pomoc takto napadnutej zmluvnej strane alebo stranám tým, že bezodkladne vykoná samostatne a v zhode s inými zmluvnými stranami takú akciu, o ktorej usúdi, že je nevyhnutná, vrátane použitia ozbrojenej sily, na obnovenie a udržanie bezpečnosti (a teraz pozor - pozn.red.) v severoatlantickej oblasti." Dodajme, že na použitie opatrení potrebujú súhlasné stanovisko Bezpečnostnej rady OSN.

A teraz spolu rozmýšľajme: Sú Bosna a Hercegovina, samozvaná Kosovská republika a Afganistan v severoatlantickej oblasti? Kedy tieto I krajiny zaútočili na členské štáty NATO? Alebo zaútočila juhoslovanská armáda (srbská) I v marci 1999 na USA a Veľkú Britániu, keď ich I letectvo následne viedlo vojnu so srbskou armádou pod hlavičkou NATO a bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN? Prípad Afganistanu - dokázali Američania členským štátom NATO, starým aj novým, že 11. septembra 2001 zaútočili na americké dvojičky v New Yorku vojaci z Afganistanu?

Vyhlásil Afganistan vojnu USA alebo inej členskej krajine NATO? Kedy? Bojuje NATO v Afganistane za mier a proti komu tam vlastne bojuje aj Slovensko? Proti údajným teroristom skrývajúcim sa v jaskyniach a vysielajúcich z Kataru, ktorý je pod kontrolou USA? Nestačia na teroristické jednotky afgánska armáda a afgánske policajné zložky? Prečo potom nie sú jednotky NATO nasadené aj proti teroristom v Španielsku, Severnom írsku a v Albánsku, ktoré vycvičilo bývalé teroristické jednotky (KLA) súčasného kosovského premiéra HašimaThačiho?

Aj vás z týchto otázok bolí hlava a zdajú sa  vám reči európskych i amerických politikov smiešne a trápne? Mnohí z nich hovoria, že okrem demokracie, ľudstvo nevymyslelo nič lepšie, ak neberieme do úvahy technologické a priemyselné revolúcie. Áno, existujú aj náboženstvá a ich pacifistické ideológie. Sú krásne, ak sa dodržiavajú. Ale čo s takými lídrami, ktorý v mene Boha či Alaha robia iným zle, ale tvrdia, že bojujú za správnu vec a hodnoty? Stále blúdime v tejto schizofrénii a zabúdame na to, že NATO nie je pod medzinárodnou kontrolou OSN, že tomuto vojenskému paktu môže vojensky konkurovať iba Rusko a Čína a že je nástrojom šírenia ideológie hospodárskej, politickej i vojenskej nadvlády USA a Veľkej Británie nad slabšími a menšími „novými partnermi" v rozširovanej severoatlantickej oblasti.

 


Róbert Matejovič, šéfredaktor časopisu Dimenzie, apríl 2008, str. 4

Diskusia:

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.| 

 

Sitemap