:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

K životnému dielu patriarchu Alexeja II.

rubrika: rusko 2008

 


MOSKVA, 05. decembra (RIA Novosti). Dnešný piatok zomrel vo veku 79 rokov Alexej II.. S jeho menom je spojená duchovná obnova Ruska.

Jeho voľbou za patriarchu Moskvy a celej Rusi v roku 1990 dostala ruská ortodoxná cirkev možnosť slobodne vykonávať svoju náboženskú, vzdelávaciu a dobročinnú činnosť v nemocniciach, starobincoch, ako aj v armáde a vo väzniciach.

V uplynulých 18 rokoch bolo založených mnoho nových diecéz, obnovených tisíce kostolov a kláštorov, poprípade postavených, ako aj otvorených  viacej ako 100 duchovných vzdelávacích ústavov.

Sväté ostatky Serafima z  Sarova, Maxima-Gréka, Savu Storoševského a svätej Matrony boli znovu objavené. Mnohé posvätné predmety ruskej ortodoxnej cirkvi boli navrátené zo zahraničia do Ruska.

Počas spoločensko-politickej krízy 1993 v Rusku podnietil Alexej II. rokovania medzi konfliktnými stranami a pôsobil ako sprostredkovateľ. Predkladal mierové iniciatívy počas arménsko-azerbajdžanského konfliktu, v súvislosti s udalosťami v Moldavsku a na severnom Kaukaze, počas napätej situácie na Blízkom Východe a počas konfliktov na Balkáne.

Pozdravil ortodoxné obyvateľstvo Kosova a zhodnotil odtrhnutie tohto regiónu od Srbska ako  "antihistorickú udalosť".
Alexej II. začal intenzívnu interreligióznu spoluprácu so štátom, aby podporil morálne znovuzrodenie Ruska, zlepšil demografickú situáciu a bojoval proti drogám, alkoholizmu, ako aj extrémizmu a terorizmu.

Na jeho podnet boli oslávení noví martýri a svätí, ktorí boli prenasledovaní v časoch oficiálnej ateistickej ideológie.
Ďalším vysoko dôležitým podujatím bolo Svetové stretnutie religióznych hodnostárov v lete 2006 v Moskve a znovuzjednotenie s ruskou zahraničnou cirkvou.
Podpisom aktu kanonického spoločenstva, 17. mája 2007 Alexejom II. a metropolitom Lavrom z východnej Ameriky a New Yorku sa skončilo skoro 100 rokov trvajúce rozdelenie medzi ortodoxnými veriacimi v Rusku a v zahraničí.

 


Zum Lebenswerk von Patriarch Alexi II.  
http://de.rian.ru/society/20081205/118706687.html

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.| 

 

Sitemap