PROTIPRUDU.INFO :: INTERNETOVÝ SPRAVODAJ
 
 

Faustova zmluva

Rubrika: Slovensko 2008

 

 

V NR SR sa ani na tretí pokus nepodarilo poslancom ústavnou väčšinou ratifikovať tzv. Lisabonskú zmluvu, ktorá de facto i de iure s definitívnou platnosťou potvrdí, alebo odmietne podriadenie sa Slovenska EÚ, ktoré bolo také očividné v totálne skritizovanej EUROÚSTAVE. Domnievame sa, že jeden z najdôležitejších dokumentov štátu po páde komunizmu, s medzinárodnou legitimitou by nemal byť predmetom pokusov a už vôbec nie predmetom licitácie vzájomne si konkurujúcich straníckych subjektov v národnom parlamente, ktoré sú v dlhodobej schizofrénii.

Na jednej strane nie sú proti prijatiu zmluvy, ale na strane druhej, nie sú ani za jej schválenie! Východiskom by podľa nášho názoru mohlo a malo byť vypísanie referenda (po vzore skutočne suverénneho Írska!), lebo sa ukázalo, že ani táto inovovaná zmluva NEGARANTUJE SR PLNOPRÁVNE ČLENSTVO V EÚ A OSOBITNE JEJ CYRILOMETODSKÚ TRADÍCIU, KTORÁ JE ZÁKLADOM JEJ ŠTÁTNOSTI! Liberáli, ktorým sú národné záujmy cudzie, z pôvodnej Euroústavy jednoducho vynechali tie pasáže, ktoré boli predmetom snáh o referendum a to i v takých "starých" členských štátoch ako sú napr. Francúzsko, či Dánsko.

Právny aj filozofický odvar, ktorý predstavuje tzv. Lisabonská zmluva je podľa nášho názoru pokusom Bruselu o implantáciu multikultúrnej a náboženskej bezbrehosti do tradícií národných štátov, na ktorých je Európa vlastne po tisícročia budovaná a ktorá pre toto dedičstvo priniesla aj najviac obetí.

Je to doslova do písmena Faustova zmluva, ktorá našu budúcnosť podriaďuje akejsi fiktívnej slobode a virtuálnej ekonomickej prosperite, ktorá má za cieľ vybudovanie totálne ovládanej konzumnej spoločnosti. Vyzývame preto zástupcov národa v NR SR, aby svoju energiu vynaložili na spoločný postup pri príprave všeľudového hlasovania o takom závažnom dokumente, ktorý na dlhé desaťročia, ba možno i celé nasledujúce storočie bude určovať naše politické smerovanie, ak nie dokonca národné prežitie.

O tom, že staré slovenské príslovie "ponáhľaj sa pomaly" stále platí sa možno presvedčiť napr. na ležérnom správaní sa Nemecka, ktoré chce proces ratifikácie začať až od budúceho roka a ukončiť ho v pohode v máji 2009. Veľká Británia vedomá si toho, že jej záujmy v zásadných veciach nebudú zmluvou dotknuté (lebo to tvrdo vyrokovala!), zmluvu pochopiteľne podporí, hoci expremiér Tony Blair sľúbil občanom referendum! Však preto, že na tom už nič nezmôže ho francúzsky prezident Sarkozy navrhuje na prezidenta euroštátu...
Niet teda žiadneho dôvodu na preteky v štýle Dakaru kto skôr zmluvu ratifikuje, lebo to nie je prejavom štátnickej múdrosti, ani rozvahy, ale prejavom rozumovej kapitulácie. Príkladom maličkého Írska by sme sa mali inšpirovať a nie súťažiť o titul najservilnejšieho štátu v EÚ.


František Bednár a Marián Dudinský
SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝV.ČS.POLITICKÝCH VAZŇOV, nadpis :prop.sk

Diskusia:

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.| 

 

Sitemap