PROTIPRUDU.INFO :: INTERNETOVÝ SPRAVODAJ
 
 

Devín 2008

rubrika: slovensko 2008

 

Slovenská viera

Veriť ťa učila mať tvoja rodná,
keď nad kolískou tvojou plakala,
keď ešte pila z kalicha krívd do dna
a na svitania nové čakala.

Len drž sa, synu, otčiny tu doma,
v bolesti povznášaj zrak k oblakom,
pomodli sa, Boh milosrdenstvo má
a pomôže ti v boli storakom.

Veriť ťa učil otec utrápený,
keď v tvrdej práci fúkal mozole,
keď z izby vašej zívli holé steny
a krivda sedela vám pri stole.

Veď, synu môj, tú ťarchu ponesieme,
na mieste vydrž, neopúšťaj boj,
buď tvrdým chlapom tejto rodnej zeme,
ver po slovensky, ver a pevne stoj!

(Rudolf Dilong)
http://pospolitost.files.wordpress.com/2008/06/pruty-c-24.pdf

 

Oslavy sv. Cyrila a Metoda na Devíne prilákali tohto roku viac ľudí ako tomu bolo vlani. Priznám sa že aj ja som sa osláv zúčastnil prvý krát. Nebudem básniť o význame solúnskych vierozvestcov pre našu históriu i súčasnosť, lebo dúfam, že každý, kto číta tieto riadky si tento význam dobre uvedomuje.

Napriek väčšiemu počtu návštevníkov bola však účasť stále slabá, čo je vzhľadom k liberálne zameranej Bratislave pochopiteľné.
Pre mňa osobne boli najpôsobivejšie verše v podaní Evy Kristínovej. Je až neuveriteľné, aký hlboký dojem dokáže vyvolať pár jednoduchých slov vyslovených z hĺbky srdca zvonivým hlasom umelkyne par excelance.

Cesta na hrad bola zdobená troma prútmi symbolizujúcimi Svätoplukove prúty a súdržnosť ako odkaz pre súčasníkov a celý slovenský národ. Spojené boli stužkami vo frabách trikolóry, ktorými sa zanedlho ozdobili návštevníci, čo zaujímavým spôsobom dotváralo celú oslavu.

Stužky zdobili od detí, cez strednú generáciu až po starších ľudí ruky, krky a rôzne iné časti tela a odevu - sympatické prihlásenie sa aj takýmto spôsobom k odkazu Cyrila a Metoda a slovenskej štátnosti.

Hrad zdobili obrovské stuhy trikolóry.

 

 

Nad stánkom pre oficiálnych pozvaných hostí stála nastúpená stráž pod stenou na vrchole ktorej mala viať slovenská zástava. Prudký vietor ju však tesne pred ceremóniou zlomil.

 

Pohľad na obrazovku a stánok pre pozvaných hostí a predstaviteľov slovenskej vlády a cirkvi. Osláv sa zúčastnili aj maďarskí Slováci z obce Mlynky.


vratko

Diskusia:

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.| 

 

Sitemap