PROTIPRUDU.INFO :: INTERNETOVÝ SPRAVODAJ
 
 

Amerikanizmus a úroveň amerických škôl na Slovensku

rubrika: slovensko 2008

 

 

 

Vysoká škola manažmentu (City University) v Trenčíne má svoje temné stránky, o ktorých by ste určite mali vedieť. Táto súkromná škola sa chová skôr ako americká firma na slovenskej
pôde.

V súčasnosti má problém s nedostatkom kvalifikovaných lektorov, ktorí odchádzajú z tejto školy a to pociťujú predovšetkým študenti. Niektorí učitelia učia predmety, ktoré nie sú ich špecializáciou, alebo ich nikdy neučili a preto nevedia čo majú vlastne učiť. Tým pádom to kompenzujú veľkým množstvom nepodstatných informácii a je na študentovi, aby sa trápil sám s americkou knihou ako samouk.

Nedostatok lektorov potrebných pre najnáročnejšie (matematické) predmety riešia tzv. hybridnými predmetmi. To sú predmety, ktoré nie je ani denné ani diaľkové – lektor príde do školy 2 krát, pri  niektorých kurzoch len raz do týždňa. Zbytok fungujú študenti len cez internet. Takto nemajú možnosť bezprostredne diskutovať s lektorom. Na hodine sa lektor/ka ponáhľa a ledva vysvetlí látku. Keď sa spýta či sú nejaké otázky a študent potrebuje vysvetliť
nejaký problém hlbšie, lektor odmietne vysvetľovať, pretože na to vraj nie je čas „prednášky“ sú v ang. jazyku). Ak študent tuší, že predmet už nezvládne, môže ho „dropnúť“ (zrušiť) a zobrať ho ďalší trimester (obdobie 10tich týždňov, 3x do roka). To znamená, že musí zaň zase zaplatiť 10 tisíc sk naviac. To zároveň predĺži štúdium o 3 mesiace. Pre školu je to ale dobrý biznis. Zúfalí študenti chodievajú za lektormi aj za prodekanom, aby im pomohli, ale oni ich „majú na háku“.

Niekedy lektor sám robí čo sa dá, ale nemá toľko času a možností vysvetliť látku tak, aby ju študenti dobre pochopili, tak zase naopak, robí tak trošku podvody, aby študenti prešli týmto kurzom, pretože inak to nejde. Dá im napr. o 40% lepšie hodnotenie z testu. A aj z toho mnohí študenti len odpíšu od druhých, takže výsledky sú pre niektorých relatívne dobré. Smutnou pravdou však ostane, že nikto z nich riadne nepochopil ako riešiť tie príklady aj napriek tomu, že sa im riadne venovali a spoločne ich rátali. Takže celý takýto predmet je vlastne iba podvod.

Študenti sa sťažujú, že je tam mnoho zbytočných predmetov a poradie dôležitých predmetov je aj tak chaotické. Jednotlivé predmety na seba veľmi slabo nadväzujú. Posledný rok bakalárskeho štúdia majú študenti neúmerne nakopené dôležité predmety, z ktorých stihnú prebrať len niečo a aj to je na nich moc za jeden trimester.

Spomenuli sme, že škola má z neprospechu študentov finančný prospech, ale nespomenuli sme ešte jej morálku platenia školného. Na hlavnej stránke školy sú informácie o tom koľko treba za čo platiť. Študent si to pozrie a zaplatí. Po zdokladovaní platby mu povedia že to boli informácie pre nasledujúci rok (ktorý bol ešte pekne ďaleko) a že má preplatok. Tento  preplatok sa dá vynulovať platením nižšej sumy v budúcnosti. Ak však má študent napríklad preplatok iba 200 Sk a nemá inú možnosť keď chce peniaze späť, musí písomne požiadať o vrátenie preplatku a zaplatiť za služby 300 Sk!

Kuriozitou je do akej miery až zachádza amerikanizmus. Napríklad na kurze medzinárodné vzťahy (international relations) dostanete knihu z ktorej vám lektor dá vypracovať nejaké otázky. Povie vám, aby ste používali predovšetkým koncept z knihy skôr ako z nejakého iného zdroja ako je internet. Avšak z toho čo sa dočítate v knihe vám ručím za to, že vám stúpne krvný tlak. Autor knihy úplne otvorene píše o Mexičanoch, o ich národe ako o menejcenných. Napr. „oni nie sú nám rovní. Nemajú našu úroveň a z času na čas ich treba len „vycápať po zadku“. V inej stati nájdete riadky priamo orámované a zvýraznené -   „jeden z bývalých mexických prezidentov raz povedal „úbohé Mexiko, tak ďaleko od boha a tak blízko Spojených Štátov“. V tom istom rámčeku, autor bez hanby priznal, že USA si v tom čase privlastnila tretinu ich pôvodnej krajiny a tento trefný výrok prezidenta komentoval autor asi takto: „je to evidentný prejav žiarlivosti na ich dobre prosperujúcich susedov“.

V článku o OSN kritizoval všetkých členov OSN slovami akože „ktorý štát má na to, aby mohol udržiavať vo svete mier?“ jak konštatoval, tak konštatoval, vychádzalo mu vždy to isté – predsa jedine Amerika. Hlavným dôvodom bolo to, že USA má moc. Tí ostatní nemali. Nemci, Francúzi, Čína, Rusko sú nič proti Amerike. V podstate celá kniha je písaná nacionalisticky, ale miestami je to až chorobné a protizákonné ako je hanobenie národa.
Pri hlbšej štúdii Ameriky aj z iných zdrojov je každému jasné, že ide o bezohľadné snahy zaviesť totalitný režim Ameriky. Dokonca ani za totalitného režimu KSČ sa na školách neponižovali iné národy. Americkej vláde v skutočnosti už vadí aj samotná demokracia.

Bohužiaľ, takéto veci radšej nepriznajú verejne ani študenti. Prečo by aj mali keď si školu poctivo vyštudujú a zacvakajú za ňu státisíce. Ich titul a   „hodnota“ ktorú takto získajú, by potom rýchlo klesala.

 


Stanislav Kováč

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.| 

 

Sitemap