PROTIPRUDU.INFO :: INTERNETOVÝ SPRAVODAJ
 
 15 rokov po "nežnej" moc opäť bije svoju mládež

 

Zubaté lúče októbrového slnka odrážali zabehaný rytmus mesta, ktoré sa stalo svedkom násilia, brutality a dokonca preliatia krvi.

Celá spomienková oslava Slovenskej pospolitosti-národnej strany – riadne nahlásená a absolútne bezkonfliktná, prebiehala v mierovom duchu spomienky na velikána slovenských dejín-Ľudovíta Štúra. Žiaden médiami ohlasovaný rasizmus, xenofóbia... Namiesto toho báseň a krátky prejav.

Vládna moc však dostala strach a situáciu začala riešiť tak, ako už toľkokrát v minulosti. Prípadná námietka, že poslednýkrát sa tak stalo za tzv. totalitného režimu len usvedčí súčasnú vládnu moc v tom, že nielenže medzi ňou a týmto režimom žiaden rozdiel nie je, ale navyše nám veľa napovie o jej zákernosti, pretože svoje totalitné spôsoby vládnutia skrýva za vzletné slogany o demokracii.

Na  správne hodnotenie nielen situácie počas spomínaného posledného októbrového víkendu ale aj celej Slovenskej pospolitosti-národnej strany je nevyhnutné vyjasniť si niekoľko vecí.

Tá prvá a základná je, že SP-NS nikdy nepodporovala fašizmus.Na svojich stretnutiach a mítingoch sa tak nikdy ani najmenším spôsobom nestalo. Akékoľvek podobné tvrdenie je založené buď na zbožnom želaní istého slovenského historika a ľudí okolo bratislavskej židovskej obce alebo extrémej averzii zo strany istých kruhov vládnej moci, najmä SMK, ktoré sa nielen tým, že obe skupiny patria k menšinám, prelínajú. Navyše je toto prelínanie historicky podložené a zdokumentované.

To, že médiá dnes zosobňujú fašizmus s národným, je nielen slovenským preukázateľným fenoménom, ale i európskym.
Negatívne mediálne nálepkovanie má samozrejme svoj účel a cieľ – očierniť SP-NS v očiach verejnosti a tým zabrániť vzostupu hnutia, ktorého primárnym cieľom je ochrana vecí národných. Podobné ciele sú v príkrom rozpore s cieľmi a smerovaním celej Európskej únie, ktorá si ako jeden zo svojich hlavných cieľov vytýčila likvidáciu národných štátov. Vzostup takýchto hnutí a ich vstup do politického diania v ktorejkoľvek európskej krajine by eurobyrokratom a hlavne silám, ktoré národné považujú za svoju hrozbu, tento cieľ prekazil. A tak na ich likvidáciu neváhajú použiť nielen hrozby, očierňovanie a prenasledovanie ale i bitie a zatýkanie.

Koncentrovaný útok moci začal uniformami – neuspel. Súd rozhodol, že mediálna farbosleposť, ktorá si často a rada zamieňala modrú s čiernou a tú zase s fašizoidnou (zaujímavý termín, ktorý zrejme použil nemenovaný historik. Slovo fašizoidné nie je totožné s fašistickým a historik  teda nie je žalovateľný) sa mýli. Uniformy boli okrem iného, rovnako ako program a všetky ostatné náležitosti riadne schválené Ministerstvom vnútra.
Ďalej nasledovali znaky na uniformách.

A tu to začína byť zaujímavé.

Pán historik usvedčil totiž sám seba – slovenský dvojkríž označil za fašistický znak.

Splietol si obvinenie so svojím rasistickým želaním, čím nielenže odhalil svoje pohnútky a zmýšľanie, ale i spomínaných kruhov vládnej moci. Vyjadril tým zrejme aj želanie denníka Sme, ktorý mu jeho fantázie uverejnil.
Súd opäť dal za pravdu SP-NS.

Tretie obvinenie o porušovaní ústavy a princípov demokracie vyznieva v štáte, kde občania za zdravotnícku starostlivosť musia platiť napriek tomu, že v ústave je garantovaná ako bezplatná, prinajmenšom smiešne. V štáte, v ktorom vládna moc neváha prenasledovať ľudí za ich politické presvedčenie, biť ich a zatýkať. Celé obvinenie je navyše založené na programe SP-NS, programe ktorý schválilo Ministerstvo vnútra SR a nič zlé na ňon nenašlo.

Bola zbitá mládež, políciou obťažované dievčatá, zatknutí chlapci za to, že okoloidúcim rozdávali svoj pravidelný časopis, ktorý je riadne zaregistrovaný ministerstvom a ktorý vychádza už dlho. Odrazu začal akosi záhadne komusi vadiť a tak toto rozdávanie využil ako zámienku na použitie tvrdej sily a bezprávia.

"Demokrati" neváhajú každý podobný čin z Bieloruska alebo Kuby ostro odsúdiť a z úst sa im vylievajú frázy o obhajobe ľudských práv a fungovaní demokracie. Tým istým „demokratom“ záhadne nevadia presne tie isté veci vo vlastnom štáte. Občianske práva Kubáncov stoja nad občianskymi právami Slovákov. Aj taká je súčasná démonkracia.

Septembrová nedeľa sa končí, ostáva však trpká príchuť a obrovský otáznik nad tým, kde to vlastne žijeme a či by nebolo skutočne lepšie zbaliť sa a odísť zo štátu, ktorý prenasleduje tých, ktorí sa previnili len tým, že si dovolili postaviť sa na jeho obranu.

__________________________________

Roman

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.| 

 

Sitemap